Spisak Lektira na blogu

-Lektira 
-Prokleta avlija
-Sužnji
-Razgovori na Nilu
-Stranac
-Stepski Vuk
-Starac i more
-Antigona
-Hiljadu i jednu noć
-Rustem i Suhrab
-Ilijada
-Odiseja
-Ep o gilgamešu
-U registraturi
-Zločin i kazna
-Zlatarevo zlato 
-Grmuša
-Evgenije Onjegin
-Jadi mladog Vertera
-Ljetopis
-Haremske Novele
-Narodno blago
-Zeleno busenje
-Nosač Samuel
-Teme
-Pod drugim suncem
-Provincija u pozadini
-Legenda o Ali paši
-Cvijeće zla
-Grozdanin kikot
-Nečista krv
-Proces
-Gospoda Glembajevi
-Robinzon Kruso

Starac i more, Ernest Hemingvej

Glavni lik romana je starac po imenu Santjago. On je iskusni ribar koji mjesecima nije ništa ulovio. Jednog dana ulovio je ogromnu ribu koju nije bio u stanju kontrolisati, no starac se nije htio predati, pustio je da ga riba vuče pučinom mora....

Naziv djela: Starac i more

Autor: Ernest Hemingvej  (Ernest Hemingway)

O autoru: Živio je od 1889. do 1961. godine. Bio je popularni američki romanopisac i pisac kratnih priča. Dobio je Nobelovu nagradu 1954. godine. U Prvom svjetskom ratu vozio je ambulatna kola dok nije ranjen. Poznatija djela su mu: Starac i more, Zelena brda Afrike, Peta kolona, A sunce izlazi. Veliki dio njegovih djela su klasici američke kulture. Ostavio je dubok utisak na kniževnike svoga vremena.

Mjesto radnje: more, ribarsko selo na kubi, starčeva koliba
Vrijeme radnje: nije navedeno

Tema: Borba Santjaga sa velikom ribom, sa samim sobom i borba sa ajkulama
Ideja: Upornost je ključ uspjeha; Uvijek trebamo učiti i čitati jer ne znamo kada će nam zatrebati

Vrhunac radnje: Starac ubija ribu i veže je za čamac

Kratak sadržaj: Jednog dana starac po imenu Santjago radio je nešto što svaki dan radi - lovio ribu. Ali iznenada hvata neviđenu ribu ogromne veličine, pošto nije mogao da je iskontroliše mogao je da bira: ili da odsječe konop i preda se, ili da pusti ribu da ga vuče po moru. Nije se predao. Kanap je stegnuo preko leđa i prepustio se ribi te čekao da ispliva na površinu. Dok je čekao i borio se protiv sna razmišljao je o minulim danima, o ribama i pticama, o sportu i o dječaku iz sela. Najzad je riba isplovila a on je dočekao harpunom. Tada počinju novi problemi, da ribu privede do svoga sela koje je bilo daleko. On ju je privezao za čamac, pošto unutra nije mogla stati, razapeo jarbole i uputio se prema selu. Na putu ka domu napadaju ga razne ajkule sa kojima se hrabro bori. Malo po malo, njegova riba je nestajala.. 

Likovi: starac Santjago, dječak Manoline, ogromna riba, ajkule, ostali ribari.
-Santjago: iskusni ribar koji se nije htio predati velikoj ribi. Dok ga je riba vukla po moru on se prisjećao svoje mladosti. Razmišljao je o sportu i dječaku iz sela. Lijeva ruka mu se često grčila, tako da je morao računati na desnu. 

Mišljenje o djelu: Djelo mi se posebno sviđa zbog svog avanturističkog karaktera. Nagoni me na razmišljanje o samo-preživljanju. Navodi me na razmišljanje o življenju na otočiću gdje se život vrti oko mora. Pored toga naučio sam neke stvari o životu na moru, o ajkulama, o letećim pticama, o čamcima od kornjačine kuće i slično. Svakako djelo koje se može čitati više puta.


Moguća pitanja:

1. Koji je sretan broj za starca? -85.
2. Kada je uhvatio ogromnu ribu, šta je pomislio? -Da sanja.
3. Osim što se borio sa ajkulama i ribom, sa čime se još borio? -Sa samim sobom.
4. Šta mu se najviše urezalo u pamćenje iz mladosti? -Afrički tigrovi.
5. Koja ruka se grči kod starca? -Lijeva.
6. Je li starac spavao prilikom pustolovine na moru? -Nije iako ga je hvatao san
7. Je li se više puta navodi "starac" ili "Santjago"? -Starac mnogo više

Citati:: "U pomrčini je starac osećao kako se približuje jutro i, dok je veslao, raspoznavao je treptavi zvuk letećih riba koje su izlazile iz vode i siktanje koje je dolazilo od njihovih ukočenih krila dok su letele pored njega."
>>Starac i more citati

Antigona, Sofoklo

Naziv djela: Antigona

Autor: Sofoklo

O autoru: Starogrčki pisac koji je postao popularan već za svog života, a poslije smrti je postao heroj. Napisao je 123 drame a od njih se sačuvalo samo 7 od kojih su najpoznatije Antigona i Kralj Edip. Pojačao je dramsku radnju tako što je dodao 3. lika. Istinu u životu je tražio u ljudima i međuljudskim odnosima. Rođen je oko 495. godine p.n.e. a umro oko 406. godine. Imao je priliku da vidi uspon i pad Atenske demokratije. Bio je vojskovođa i diplomat.

O djelu: Djelo nosi naziv po glavnoj junjakinji - Antigoni. Ona je kćerka tebanskog kralja Edipa. Poslije kraljeve smrti njegovi sinovi se ubijaju u borbi za prijesto. Tako da na vlast dolazi Antigonin ujak Kreont. Kreont će jednog od njih sahraniti po tradiciji, dok će drugoga prozvati izdajnikom domovine i neće biti Sahrane. Antigona se s time neće složiti i tada počinje zaplet drame.

Vrsta književnog djela: Drama, tragedija

Struktura književnog djela: 7 činova

Mjesto radnje: Antena, Kreontov dvor

Vrijeme radnje: 5 stoljeće p.n.e.

Tema: Tragična sudbina Antigone

Vrhunac radnje: Smrt Antigone

Fabula u tezama:

-Polinik i Eteokl umiru u dvoboju
-Kreont zabranjuje pokopavanje, Antigona ga ne sluša
-Kreont osuđuje Antigonu na smrt
-bogovi govore Kreontu da poštedi Antigonu
-Antigona umire, umiru i Kreontova žena i sin

Ideja: Zakoni koji su dobri za ljudski moral trebaju se poštivati

Likovi: Antigona, Kreont, Ismena, Hemon, Euridika, Tieresija, Kreontova žena, stražar, pratnja..

Citati:


"Tiresija:

Al' prođ' se mrtva, poginula ne muči!

 

Junaštvo li je mrtva ubit  drugi put?

 Kreont:Koristite se, trgujte mi elektromIz Sarda, volja vas, i zlatnom indijskim,

Al' u grob onog vi sahranit nedete!"
>>Antigona citati

Hiljadu i jedna noć (1001 noć)

Lektira 1001 noć predstavlja zbirku kraćih i dužih poučnih priča nastale u periodu pd IX do XIV stoljeća. Sadrže dijela porijeklom iz Indije, Perzije i Arabije, odnosno čitavog istoka a sve se vrti kroz priču o Šeherzadi i caru.Šahrijaru. Djelo sadrži pripovjedanje, opisivanje, dijalog, monolog, stihove i osobne pripovjetke. Sadrži arhaizme i turcizme.

Naziv djela: Hiljadu i jedna noć

Autor: nepoznat (zbirka narodnog blaga)

Vrsta književnog djela: pripovjetke
Struktura književnog djela (školska lektira): 11 pripovjetki

Odabrane priče: Priča o Halidu ibn Abdulahu Al-kasiriju i mladiću kradljivcu, Priča o caru i meleku smrti, Priča o budali i magarcu

=================================================

PRIČA O HALIDU IBN ABDUAHU AL-KASIRIJU I MLADIĆU KRADLJIVCU

Tema: Žrtvovanje mladića za djevojku
Vrijeme radnje: između 9-14 stoljeća
Mjesto radnje: persijsi grad Samarkand
Likovi: Halid, mladić, narod
Ideja: Da bi nešto postigli moramo nešto žrtovati.

================================================

PRIČA O CARU I MELEKU SMRTI

Tema: Smrt bogatog cara
Vrijeme radnje: Između 9-14 stoljeća
Mjesto radnje: odaje bogatog cara
Likovi: car, čuvari, melek smrti
Ideja: Sve nas čeka isto, Smrt je neizbježna; Uzalud je gomilati bogatsvo kad ga nećemo ponijeti na onaj svijet.

=================================================

PRIČA O BUDALI I MAGARCU

Tema: Krađa magarca
Vrijeme radnje: Imeđu 9-14 stoljeća
Mjesto radnje: pijaca, kuća
Likovi: magarac, budala, čovjek-magarac
Ideja: Ne trebamo biti naivni; Trebamo se čuvati kletvi


Mišljenje o djelu:
Djelo mi se veoma dopalo, na neki način me posjeća na svu mudrost starih naroda. Posjeća me na priče iz davnina. Uz sve to svaka priča je korisna. Kada bi pravio paralelu sa domaćim književnim djelom sličnog karaktera to bi bilo djelo Narodno blago
>>1001 noć citati

Rustem i Suhrab, Firdusi

Naziv djela: Rustem i Suhrab

Autor: Hakim Abul-Qasim Firdusi Tusi

O autoru: Firdusi je jedan od najznačajnihi perzijskih pjesnika. Živio je od 935. godine do 1021. godine. Autor je epa Šahnama, Jusuf i Zulejha, Rustem i Suhrab..


Vrsta književong djela: Ep
Porijeklo: iranski ep

Vrijeme radnje: 7. stoljeće
Mjesto radnje: današnji Iran, Bijeli grad, Semengan

Likovi: Rustem, Suhrab, vojnici,Hunan

Tema: Subrabova potraga za ocem
Ideja: Razmisli šta činiš dok nije prekasno; Ispeci pa reci

Vrhunac radnje: Rustem ubija Subraba, odnosno otac ubija sina

Stilske figure

-Poređenja: "Te mišice su ko stegna u deve" "Da bude ko ti junaštan", "Po put kao vjetar duhnu" "to je junak poput slona"
-Epitet: "stasoviti Rustem"

Citati:

"Suhrab se zgrči i bolno uzdahnu,
O dobru i zlu presta se brinuti,
A poslije reče: Ja sam kriv za ovo,
Sudba ti dade ključ moje smrti"
>>Citati iz djela

Odiseja, Homer

Naziv djela: Odiseja

Autor: Homer

O autoru: Homer je bio začetnik evropske književnosti. Živio je za vrijeme trojanskog rata (oko 12. stoljeća p.n.e.), a neki smatraju da je živio 100 ili 400 godina poslije.  Vjeruje se da je napisao dva najznačajnija antička epa: Ilijada i Odiseja. Neki ga smatraju nepostojećom osobom i legendom.

Vrsta djela: Ep

Struktura djela: 24. pjevanja

Vrijeme radnje: oko 12. stoljeća p.n.e.
Mjesto radnje: Na moru

Tema: Pustolovine Odiseja
Ideja: Upornost je ključ uspjeha

Likovi: Odisej, Penelopa, Telemah, Nausikija

-Odisej je glavni lik romana. Opisan je kao mudar i uporan. Oprezan i hladnokrvan. Radoznal i žedan za novim znanjima.
 >>Odiseja citati

Ilijada, Homer

Naziv djela: Ilijada

Autor: Homer

O autoru: Homer je bio slijepi grčki pjesnik, po mnogima prvi stvaratelj evropske književnosti. Ostavio nam je cjelovita i značajna djela kao Ilijada ili Odiseja. Živio je oko 12. stoljeća prije nove ere.  Samo njegovo postojanje i život obavijeno je nelogičnošću, te ga neki smatraju nepostojećom osobom i legendom.

Vrsta književnog djela: Ep

Vrijeme radnje: 12. stoljeće p.n.e.
Mjesto radnje: Okolina grada Troje

Tema: Odbrana Troje
Ideja: Dok je domovine biti će i nas; Trebamo braniti svoju domovinu

Likovi: Ahil, Agamnemom, Hris, Briseida, Hektor, Apolon, Hera, Nestor, Zeus
O likovima:

-Ahil, glavni lik, hrabar mladić, nagle naravi
-Agamnemom, vrhovni zapovjednik grčke vojske
-Hektor, trojanski junak

 >>Ilijada citati

Ep o Gilgamešu

Naziv književnog djela: Ep o Gilgamešu

Autor: nepoznat

O djelu: Nastala je iz bogate književnosti Mesopotamije i Babilona, a smatra se najznačajnijim djelom ovog doba. Nastao je oko 1700. godine prije nove ere kada je sastavljen, a smatra se da su neki djelovi nastali i ranije. Glavni lik djela je Gilgameš, opisan kao čovjek i bog. I to 2/3 bog a 1/3 čovjek.

Vrsta književnog djela: EP
Jezik na kojem je djelo pisano: Sumerski

Vrijeme radnje: 2700. godina p.n.e.
Mjesto radnje: Mesopotamija

Tema: Pustolovine Gilgameša i Enkidua
Ideja: Smrt je neizbježna; Jedino u što smo sigurno je da ćemo umrijeti

Likovi: Gilgameš, Enkidu, čudovište, božica, Uruk, bogovi..

-Gilgameš, najjači čovjek, hrabri borac, kralj uruka, jedna trećina čovjek, dvije trećine bog. Opisan kao lijep i mudar čovjel. Nakon smrti Enkidua odlazi tražiti besmrtnost. Ne nalazi je i umire kao smrtnik.

-Enkidu, prijatelj i saputnik Gilgameša, fizički ravan Gilgamešu. Stvoren od strane bogova da se suprostavi Gilgamešu ali se s njime sprijateljava. Umire i ostavlja Gilgameša da za njime tuguje.

Citati:

>>Ep o gilgamešu citati 

" Gilgameš, čovjek bola i radosti,
nije umoran. Za njega jakoga,
divnoga, mudroga, moraju da rade
mladi i stari, moćni i neznatni. "

U registraturi, Ante Kovačić

Naziv lektire: U registraturi

Autor: Ante Kovačić

O autoru: Ante Kovačić je jedan od najznačajnihi predstavnika hrvatskog realizma. Rođen je 1854. godine u selu Celine, Hrvatsko Zagorje . Živio je bjedno, na rubu gladi. Umro je 1889. godine. Bio je odvjetnički pravnik i pisar. Najznačajnije djelo mu je U registraturi, među ostalim poznatim djelima su: Fiškal, Baruničina ljubav, Zagorski čudak.

O djelu: Ovaj roman je izlazio u nastavcima 1888. godine i to u časopisu Viijenac. Djelo govori o tragičnom životnom putu talentiranog seoskog dječaka Ivice Kičmanovića. On odlazi iz siromašnog obiteljskog doma na školovanje u grad, koji će ga svojim nemoralom upropastiti i odvesti ga u ludilo i smrt.

Vrsta književnog djela: Roman
Struktura književnog djela: 443 stranice

Mjesto radnje: Hrvatska, selo i grad
Vrijeme radjne: 19. stoljeće

Tema: Naivni seoski momak u kandžama grada
Ideja: Grad može negativno promjeniti čovjeka

Likovi: Ivica Kičmanović, Laura, Mecena, Žorž, Jožica Kičmanović, Kanonik, Ferkonja.

Mišljenje o djelu: Djelo mi se posebno sviđa jer se može povući paralela sa sadašnjicom. 
  >>Citati iz djela U registraturi

Zločin i kazna, Fjodor Dostojevski

Glavni lik romana je Raskoljnikov, on je lijep i statist, bivši student prava koji živi u tjesnoj sobi. Kroz djelo se opisuje njegov rat sa samim sobom, odnosno sa svojom savješću.

Naziv djela: Zločin i kazna

Autor: Fjodor Mihajlovič Dostojevski

O autoru: Fjodor Dostojevski jedan je od najzačajnih pisaca u historiji. Bio je ruski književnik ukrajinskog porijekla, romanopisac, novelist i publicist. Osuđen je na sibirsku robiju i progonstvo nakon što je izbjegao streljanje. Živio je od 1821. do 1881. Najpoznatija djela su mu: Zločin i kazna, Bijedni ljudi, Poniženi i uvređeni, Kockar, Idiot.

Vrsta roda: epika
Vrsta djela: roman

Mjesto radnje: Rusija
Vrijeme radnje: 19. stoljeće

Tema: Zločini se plaćaju
Ideja: Borba Raskoljnikova sa samom sobom

Stilske figure:

-Epiteti: izvanredna jasnoća, nervozan kihot, zgodan čas, sitne ošice..
-Poređenje: kao šećer, kao mačka sa mišem
-Metafora: "Ja sam uskrsnuće i život"

O djelu: Glavni junak romana je Radian Raskoljnikov, siromašni student prava. On misli da bi smrt jedne osobe mogla biti od koristi za zajednicu. On ubija Aljanu Ivanovu, podlu staricu, lihvarku jer ga je progonila ideja o izvršenju više pravde. 

Likovi, karakterizacija likova:

-RASKOLJNIKOV: lijep i stasit, bivši student prava, živi u maloj sobi. Misli da bi jedna smrt mogla spasiti hiljadu života.

-SONJA: prostitutka čistog srca, stidljiva, plaha. Religiozna kršćanka bez prigovora trpi bijedu veću od Raskoljnikova.
-Ivanova, Ruzumihin, Dunja, Mermeladov, Puljherija, Lužin i drugi

Odabrani citati:
>>Citati iz djela Zločin i kazna
"Laž je mila stvar, jer vodi istini"
"Tko dva zeca vitla, ni jednog ne stiže" 

Grmuša, Rešat Nuri Gintekin

Naziv djela: Grmuša

Autor: Rešat Nuri Gintekin (Reşat Nuri Güntekin) rođen je 1892. godine u Carigradu. Diplomirao je na Carigradskom univerzitetu. Pisao je pjesme, recenzije, novele, romane. Umro je 1956. godine. Poznata djela su mu: Grmuša, Acimak, Kavak, Damga.

O djelu: U ovom djelu susrećemo dvije suprotnosti koje se prvo zaoštravaju, a onda usklađuju. U romanu se susreću dva svijeta, a to su patrijarhalni islamski i moderni zapadni.

Vrsta književnog djela: Roman

Mjesto radnje: Carigrad

Tema: Jadi Feride tj. Grmuše

Ideja: Ne trebamo biti sa osobom koju ne volimo i koja nas ne voli

Likovi: Kjamuran-beg, Munevera, Ferida (Grmuša)

Osobine likova:

-Grmuša: dobra, nestašna, očajna, bezazlena, puna nade..

-Kjamuran-beg: teška srca

-Munevera: dobra žena, pomogla je Grmuši da ne napravi grešku u životu, tj. da se ne uda za čovjeka koji je ne voli.

Zlatarevo zlato, August Šenoa

Naziv lektire: Zlatarevo zlato

Autor: August Šenoa

O autoru: August Šenoa rođen je 1838. godine u Zagrebu. Tu je proveo djetinjstvo i završio osnovnu školu. Imenovan je gradskim senatorom. Umro je 1881. godine, razdoblje oko njegove smrti naziva se Šenoino doba. Zlatarevo zlato je objavio 1871. Pored Zlatarevog zlata objavio je: Ljubica, Naša književnost, Prosjak Luka, Kletva..

O djelu: Radnja romana je podjeljenja na dvije paralelne radnje. Prva je povijesna a druga se nadovezuje i druga - ljubavna. U djelu je prikazana slika dvoje zaljubljenih koji ne mogu biti zajedno jer su iz različitih društvenih klasa. Također je opisan društveni i politički život Zagreba u 16. stoljeću.

Vrsta književnog djela: roman
Struktura književnog djela: 26 poglavlja

Mjesto radnje: Zagreb
Vrijeme radnje: 16. stoljeće

Tema: Nesuđena ljubav dvoje mladih
Ideja: Ljubav ubija; Ne trebaju nas razdvajati društvene klase

Likovi: Dora, Pavao, Stjepko Gregorijanac, Klara Grubarova, Petar Krupić, Grga Čokorin, Magda.

ANALIZA LIKOVA

Dora. Vrlo inteligentna, mlada, lijepa djevojka čije je srce uspio osvojiti Pavao.Završava tragično, biva otrovana od Grge i Klare.

Pavao. Mlad i lijep, hrabar, odlučan, plemenit i dobar vojnik (citat). Zaljubljuje se u Doru nakon što joj spasi život. Veoma plemenit i osjećajan.

Stjepko Gregorijanac. Dostojanstven i silovit plemić. Veoma uporan, čini sve da ostvari želje.

Klara Grubarova. Bpgata udovica, brzopletog i lažljivog jezika. Opsjednuta svojom ljubavu prema Pavlu zbog koga na kraju poludi.

Petar Krupić. Zlatar, iskren, pošten, mudar. Veliki uzor svojoj kćerci Dori.

Grga Čokorin. Pokvaren zlikovac. Nakon što Dora odbije njegovu prosidbu odlučuje da joj se osveti, planira njenu smrt da je ne gleda sa drugim. 

Magda. Dobra i sigurna žena, bila je Dorina druga majka i kuma.

Kratak sadržaj:


-Radnja romana se odvija u 16. stolječu u Zagrebu. Plemić Pavao Gregorijanac spašava Doru Krupićevu prilikom jedne gužve u gradu i odvodi je njenom ocu, zlataru Petru Krupiću. Pavao se odmah u nju zaljubi. Dora je vrlo lijepa, vrijedna, skrušena i vjerna Bogu i domu. Iako je rano ostala bez majke pa ju je uz oca odgajala kuma Magda. Brijač Grga Čokolin nije uspio isprositi Doru za ženu pa se zakleo da će Krupićevima nanijeti sva zla. Pokušao je djevojku u gradu oklevetati zbog čega je otjeran van grada.
Jedne noći dok je u gradu vladala panika Klara je unajmila jednog zlobnika da ubije Doru. U trenutku dok je Dora gledala kroz prozor on joj je nasuo otrova u čašu. Preminula je. Iza obitelji Gregorijanac nije ostao nasljednik. Pavao je poginuo na ratištu.

Citati:
>>Citati iz djela Zlatarevo zlato
"..no od toga zlata ne bjaše im zlata i zatvorena zlatareva vrata"

Evgenije Onjegin, Aleksandar Sergejevič Puškin

Naziv djela: Evgenije Onjegin

Autor: Aleksandar Sergejevič Puškin

O autoru: Rođen je 6. juna 1799 godine u Moskvi.  Prvu pjesmu je objavio sa 14 godina dok je pohađao gimnaziju. Puškin je bio među prvima koju su pisali na narodnom jeziku. Protjeran je na sjevernu Rusiju na imanje svoje majke zbog iskazivanja pozitivnog stava prema ateizmu. Puškin je 1837. godine izazvao njemačkog diplomatu D' Anthesa na dvoboj zbog sumlje da je imao nešto s njegovom ženom, od čega je i podlegao u svojoj 37. godini. Značajnija djela su mu: Evgenije Onjegin, Kapetanova kći, Braća razbojnici, Oda slobodi. Također je značajno spomenuti da je preveo našu baladu Hasanaginicu.

O djelu: Djelo je pisano u stihu, pisan je u strofama od 14 stihova. Djelo je pisano punih 7 godina.

Vrsta književnog djela: Roman

Vrijeme radnje: oko 1821. godine
Mjesto radnje: Rusija 

Tema: nedruštveni i nezainteresovani život Onjegina

Ideja: Pravi potez u pravo vrijeme

Likovi: Evgenije Onjegin, Levski, Olga, Tatjana 

Odnosi među likovima:

Ognjen i Levski. Predstavljaju dva suprotna karaktera, nebo i zemlja. Ispočetka su jedno drugom bili stranci, ali se poslije upoznaju i postaju prijatelji. Onjegin ubija Levskog u dvoboju.

Levski i Olga. Provodili su puno vremena zajedno. Levski je imao običaj pisati pjesme posvećene Olgi. Nakon smrti Levskog Olga ga brzo zaboravlja i udaje se.

Onjegin. Još odmalena bio je ljubazan, naizgled isker, svima mio i posluan momak. Bio je obrazovan, pun raznovrsnog znanja. U početku je bio društven i izlazio po raznim barovima da bi mu to kasnije dosadilo. Postao je neraspoložen i hladan. Kada mu Tatjana pošalje ljubavno pismo on je odbija zbog odbojnosti prema braku i porodici.

Tatjana. Putpuna suprotnost sestri. Imala smeđe oči i kosu. Dane je provodila u samoći u maštanju. Tatjana nalazi utjehu u ljepotama šuma, polja i potoka. Imala je čistu dušu i plemenito srce. 
 >>Citati iz djela Evgenije Onjegin

Jadi mladog Vertera, Johan Wolfgang Gete

Naziv djela: Jadi mladog Vertera

Autor: Johan Wolfgang Gete

O autoru: Johan Wolfgang Gete je jedan od najvećih njemačkih pisaca svih vremena. Završio je pravo u Strasbergu, tu je doživio svoju veliku ljubav sa Frederikom Brion. Nazad u Frankfurt se vraća sredinom augusta 1771. da bi se po očevoj želji posvetio advokaturi. Rođen je 1749. godine u Frankfurtu, umro je 1832. Najpoznatija djela su mu: Jadi mladog Vertera, Pobunjeni. Također je preveo naše veliko djelo, Hasanaginicu na njemački jezik.

O djelu: Najznačanije djelo ovog velikog njemačkog pisca. Glavnik lik djela je Verter, inteligenti i osjetljivi mladić koji osjeća pritisak društva na ramenima, što želi izbjeći. Jedne večeri, na balu upoznaje Lottu u koje se zaljubljuje. Ubrzo upada u ljubavni trokut. Život mu se komplikuje. Lotta se udaje. Verter se ubija.

Vrsta književnog djela:  Tragedija u prozi (EGMONT)

Tema: Ljubavni jadi mladog Vertera


Likovi: Verter, Lotta, Albert

VERTER: Glavni lik romana, nezadovoljni mladić, pokušava da izbjegne ono što mu društvo nameće, inteligentan i osjetljiv.

LOTTA: Vjerena za Alberta, državnog činovnika. Verterova ljubav, udaje se za Alberta a zavoljela je Vertera.

ALBERT: Verterov prijatelj, državni činovnik, Lottin vjerenik.
Ideja: Mozak uvijek ne bira; Samobistvo nije riješenje
 >>Citati iz djela Jadi mladog Vertera

Ljetopis, Mula Mustafa Bašeskija

Naziv djela: Ljetopis

Autor: Mula Mustafa Ševki Bašeskija

O autoru: Bašeskija je rođen 1631. ili 1632. godine u porodici koja je bila potomak janjičara po čemu nosi i prezime. 1756. godine počinje pisati Ljetopis. Pisao je događaje koji su desili 10 godina prije ovog datuma pa možemo reći da je Ljetopis pisan od 1746. Ljetopis završava 1804. ili 1805. godine. Bašeskija je umro u Sarajevu 1809. godine. Glavno zanimanje mu je bilo narodni pisac, pisao je privatna pisma, molbe, žalbe, ugovore, potvrde, popisivao ostavštine umrlih građana i drugo. Mula Mustafa se oženio vrlo mlad sa Safijom, kćerkom Mustafa-age Čartozana. Do 1778. godine rodilo mu se devetoro djece, od kojih je te godine na životu samo troje, dvije kćeri i sin Mustafa, kojeg je on dao da uči berberski zanat.Pisarska djelatnost navodi ga da započne svoj Ljetopis.Započeo ga je na sjećanje na događaje koji su započeli deceniju ranije.

Vrijeme radnje: 1746-1804. godine

Mjesto radnje: grad Sarajevo i Bosanski ajalet

Likovi: stanovnici grada

Tema: Život u Sarajevu u 18. stoljeću

Ideja: Sve što se pamti nestaje a što se piše ostaje
>>Citati iz Ljetopisa